Openbaar onderwijs

Bij ons is iedereen welkom, ongeacht waar je vandaan komt of wat je gelooft. We vinden het belangrijk dat elk kind goed onderwijs krijgt in een veilige en vriendelijke omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn en zijn of haar eigen talenten kan ontdekken.

We willen graag dat kinderen leren nadenken. We leren ze vragen te stellen, dingen te onderzoeken en zelf na te denken. Ze mogen zelf ontdekken hoe de wereld werkt en hun eigen ideeën vormen. We geven ze de vrijheid om te groeien en zelf keuzes te maken.

Bij ons is de mening van kinderen belangrijk. Daarom hebben we een leerlingenraad waarin kinderen ideeën kunnen delen en mee kunnen praten over dingen die op school gebeuren.

We leren kinderen ook om goed met elkaar te praten en samen te werken. We vinden respectvol met elkaar omgaan belangrijk. Samen kunnen we makkelijker problemen oplossen dan alleen.

Ons doel is om kinderen zelfbewust te maken, zodat ze klaar zijn om actief mee te doen in de maatschappij en respect te hebben voor anderen. We nodigen u van harte uit om meer te ontdekken over onze school en de waarden die we belangrijk vinden. Samen bouwen we aan de toekomst!

  • je welkom en veilig bent;
  • je kiest voor kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs;
  • je kiest voor gelijke kansen voor alle kinderen;
  • het fijn is om jezelf te kunnen zijn;
  • kinderen kennismaken met de natuur en de wereld om hen heen;
  • kinderen leren respectvol te kijken en te luisteren naar anderen;
  • kinderen leren kritisch na te denken en een eigen mening te vormen;
  • kinderen leren om verbinding te zoeken en het gesprek aan te gaan;
  • kinderen leren om samen te werken, te delen en bij te dragen aan de maatschappij;
  • kinderen zelfbewuste individuen worden die willen bijdragen aan een inclusieve en democratische samenleving.