Over onze school


Groepsverdeling 2018-2019
Groep 1/2:  juf Karin en juf Evelien
Groep 3/4: juf Conja en meester Sander
Unit 2: juf Melissa,meester Marco, meester Sander, juf Carlijn


Vakantierooster 2018-2019
 

We hebben in overleg met de medezeggenschapsraad het volgende afgesproken rondom de schoolvakanties. Onze schoolverlaters gaan zowel naar Papendrecht als naar Schoonhoven. De regio Drechtsteden houdt voor sommige vakanties andere weken aan dan regio midden. Het ene jaar houden we ons aan de midden-regio, het andere jaar gaan we mee met Drechtsteden. Dit doen we om het voor ouders die kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs hebben zo eerlijk mogelijk te verdelen.

De schoolvakanties 2018-2019 voor De Boomgaard  zien er als volgt uit 

Herfstvakantie                       22-10-2018 t/m 26-10-2018
Kerstvakantie                        24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvakantie                  25-02-2019 t/m 01-03-2019
Goede Vrijdag en Pasen          19-04-2019 t/m 22-04-2019
Meivakantie                           23-04-2019 t/m 03-05-2019
Hemelvaart                           30-05-2019 t/m 31-05-2019
Pinksteren                            10-06-2019
Zomervakantie                      22-07-2019 t/m 30-08-2019
Schooltijden

 

Groep 1 t/m 8 ochtend: middag:
maandag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.15 uur
dinsdag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.15 uur
woensdag  8.30 - 12.15 uur  vrij
donderdag 8.30 - 12.00 uur   13.00 - 15.15 uur
vrijdag  8.30 - 12.15 uur vrij

Schoolgebouwl
Onze school ligt aan de Kerklaan 11. De Kerklaan is een rustige straat tussen de Tiendweg en de Dorpsstraat (de dijk). Veel leerlingen kunnen veilig door het dorp naar school komen. De leerlingen die over de dijk moeten komen, kunnen in onveiliger situaties terecht komen. De leerlingen van de groepen 1 t/m 3 worden over het algemeen door de ouders gebracht en gehaald. De meeste leerlingen van de groepen 4 t/m 8 komen op eigen gelegenheid naar school. Aangezien onze school aan de rand van ons dorp ligt, hebben we weinig last van lawaai.
Aan het gebouw zit een gymzaal vast die binnendoor te bereiken is. Deze gymzaal wordt ook gebruikt door een andere school en sportverenigingen.


interieur van het gebouw
De groepen 1/2 en 3/4 zitten in mooie  lokalen met  materialen die al jaren hun nut bewezen hebben, maar ook  apparatuur zoals computers en tablets. Meubilair is nieuw en heeft frisse kleuren.
De groepen 5 t/m 8 zitten bij elkaar op het leerplein en die groepen heten bij ons unit 2.(Hoewel je tegenwoordig ook wel gewoon DE unit hoort) Dit leerplein ziet er echt prachtig uit met vaste en mobiele digiborden, uiteraard computers, statafels met "fietskrukken", tribunes waarvan je uitzicht hebt op het vaste digibord, maar ook op het podium, waar natuurlijk behalve lessen, spreekbeurten ook voordrachten en spelen te zien zijn. Verschillende formaten tafels met moderne passende stoelen completeren het interieur. De frisse kleuren zijn ook van onze tijd. 
Er is een stiltelokaal waar uiteraard in alle rust gewerkt kan worden, maar ook de schoolbibliotheek heeft daar onderdak gevonden. Ook hebben we een creatief lokaal waar muziek, handvaardigheid, enz gegeven wordt.
Als u als lezer dit alles teveel vindt worden om het voor u te kunnen zien, raad ik u aan eens bij ons binnen  te komen om te kijken naar een modern, goed ogend, goed geoutilleerd basisschool-interieur

 Geschiedenis van de school
De geschiedenis van de school gaat terug tot rond 1950 toen er in de Kerklaan een openbare school (toen nog met de bijbel) werd gebouwd met drie lokalen. In de 70erjaren van de 20e eeuw werden er drie nieuwe lokalen en een gymzaal aan de school gebouwd. In de 90er-jaren werd de binnentuin omgebouwd tot een gemeenschapsruimte die nu het leerplein is. En in het begin van de 21-ste eeuw werd er een lokaal omgebouwd tot kleutergymzaal en kwam er een nieuw lokaal bij, direct aan de Kerklaan. Ook werd kinderdagverblijf “Ons Stekkie” aan de school gebouwd. In de school zit ook peuterspeelzaal “Het Puttertje”. De school, die sinds 1985 de naam “De Boomgaard” draagt, dankt zijn naam aan een prijsvraag. Uit de vele inzendingen werd de naam die Pinie Flier verzonnen had, gekozen; de Boomgaard. Bij de inzending bevond zich een uitleg over de gevonden naam: “Op de plek waar de school nu staat, lag in het begin van de vorige eeuw een boomgaard.” Het schoolplein aan de voorkant van onze school heet sinds 2012 "Het meester Joop plein" Genoemd naar het hoofd der school/de directeur die tussen 1981 en 2012 de richting gaf aan de school.. Daarnaast hebben de jongere kinderen ook nog een schoolplein aan de achterzijde van het schoolgebouw. Beide pleinen hebben uiteraard leuke speelmogelijkheden, zoals het bij een modern schoolgebouw hoort.

het schoolgebouw rond 1950