Over onze school


Groepsverdeling 2018-2019
Groep 1/2:  juf Karin en juf Evelien (juf Nicoline zal invallen tot juf Evelien terug is van haar verlof)
Groep 3/4: juf Conja en meester Sander
Unit 2: juf Melissa,meester Marco, meester Sander, juf Carlijn


Vakantierooster 2018-2019
 

We hebben in overleg met de medezeggenschapsraad het volgende afgesproken rondom de schoolvakanties. Onze schoolverlaters gaan zowel naar Papendrecht als naar Schoonhoven. De regio Drechtsteden houdt voor sommige vakanties andere weken aan dan regio midden. Het ene jaar houden we ons aan de midden-regio, het andere jaar gaan we mee met Drechtsteden. Dit doen we om het voor ouders die kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs hebben zo eerlijk mogelijk te verdelen.

De schoolvakanties 2018-2019 voor De Boomgaard  zien er als volgt uit 

Herfstvakantie                       22-10-2018 t/m 26-10-2018
Kerstvakantie                        24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvakantie                  25-02-2019 t/m 01-03-2019
Goede Vrijdag en Pasen          19-04-2019 t/m 22-04-2019
Meivakantie                           23-04-2019 t/m 03-05-2019
Hemelvaart                           30-05-2019 t/m 31-05-2019
Pinksteren                            10-06-2019
Zomervakantie                      22-07-2019 t/m 30-08-2019
Schooltijden

 

Groep 1 t/m 8 ochtend: middag:
maandag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.15 uur
dinsdag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.15 uur
woensdag  8.30 - 12.15 uur  vrij
donderdag 8.30 - 12.00 uur   13.00 - 15.15 uur
vrijdag  8.30 - 12.15 uur vrij

Schoolgebouwl
Onze school ligt aan de Kerklaan 11. De Kerklaan is een rustige straat tussen de Tiendweg en de Dorpsstraat (de dijk). Veel leerlingen kunnen veilig door het dorp naar school komen. De leerlingen die over de dijk moeten komen, kunnen in onveiliger situaties terecht komen. De leerlingen van de groepen 1 t/m 3 worden over het algemeen door de ouders gebracht en gehaald. De meeste leerlingen van de groepen 4 t/m 8 komen op eigen gelegenheid naar school. Aangezien onze school aan de rand van ons dorp ligt, hebben we weinig last van lawaai.

 Geschiedenis van de school
De geschiedenis van de school gaat terug tot rond 1950 toen er in de Kerklaan een openbare school (toen nog met de bijbel) werd gebouwd met drie lokalen. In de 70erjaren van de 20e eeuw werden er drie nieuwe lokalen en een gymzaal aan de school gebouwd. In de 90er-jaren werd de binnentuin omgebouwd tot een gemeenschapsruimte. En in het begin van de 21-ste eeuw werd er een lokaal omgebouwd tot kleutergymzaal en kwam er een nieuw lokaal bij, direct aan de Kerklaan. Ook werd kinderdagverblijf “Ons Stekkie” aan de school gebouwd. In de school zit ook peuterspeelzaal “Het Puttertje”. De school, die sinds 1985 de naam “De Boomgaard” draagt, dankt zijn naam aan een prijsvraag. Uit de vele inzendingen werd de naam die Pinie Flier verzonnen had, gekozen; de Boomgaard. Bij de inzending bevond zich een uitleg over de gevonden naam: “Op de plek waar de school nu staat, lag in het begin van de vorige eeuw een boomgaard.”

het schoolgebouw rond 1950