Binnen de  HVO-lessen werken we altijd aan de centrale doelstelling:

Vanuit de basisvaardigheden leren de leerlingen op een kritische en creatieve manier omgaan met de vragen die betrekking hebben op de normen en waarden. De leerlingen worden gestimuleerd tot zelfstandig oordelen en handelen. Daardoor zijn ze steeds meer in staat om vorm te geven aan hun eigen leven en dat van anderen.

Om aan de centrale doelstelling te kunnen  werken, gebruiken we  8 basisvaardigheden.

Ik zal deze kort benoemen en toelichten om u nader kennis te laten maken met het vak HVO.

1:Jezelf kunnen en durven uiten; zoals gevoelens uiten en actief luisteren en reageren   

    op een ander

2: Begrijpen en kunnen verwoorden waarover het gaat; samenvatten en conclusies  trekken

3: Kunnen luisteren, herhalen en vragenstellen met respect voor de ander; een veilige  sfeer   

    creëren   

    met elkaar zodat iedereen zichzelf kan en durft te zijn

4: Kunnen kijken naar jezelf; jezelf kennen in positieve en negatieve eigenschappen en 

    jezelf als onderdeel zien van een groep

5: Jezelf kunnen verplaatsen in en begrip hebben voor de ander en het andere, en  kunnen    

    omgaan

    met verschillen; jezelf kunnen verplaatsen in een ander, wat voelt de ander?

6: In samenwerking op onderzoek gaan;  uitwisselen van een eigen mening, gebruik  maken

    van elkaars talenten

7: Wat je hebt geleerd bij HVO in praktijk brengen; zelfstandig werken, samenwerken en

    rekening houden met een ander

8: Reflectie; terugkijken naar  waar je mee bezig  was, mee willen denken over oplossingen

HVO is ervaringsleren, in alle werkvormen leren de kinderen d.m.v. ervaren (doen) met allerlei verschillende onderwerpen persoonlijk om te gaan. Voorbeelden van onderwerpen zijn; vriendschap, liefde,  pesten of  verdriet. D.m.v. verschillende werkvormen, zoals in een kring zitten, in kleine groepjes werken of met de helegroep èn lees-, luister-, schrijf-, teken- en dramaopdrachten werken we aan deze onderwerpen.