Leerlingenraad

De kinderen die in de leerlingenraad zitten, zijn gekozen door de kinderen uit hun klas. Ze hebben van te voren verteld waarom ze graag in de kinderraad willen en wat voor ideeën ze hebben.

De leerlingenraad bestaat dit schooljaar uit:
Rebecca, Sharon, Eline, Salma en Fleur

Wat doe je in de leerlingraad?                      
Met juf Carlijn de plannen voor de school overleggen  , om de school beter te maken. Zo hebben we bijvoorbeeld ideeën om de school schoner te houden. En we hebben ook het idee om een kerstmarkt te houden. Net zoals vorig jaar. 


De leerlingenraad is van plan om vanaf 15 februari iedere vrijdag tot een fruitdag te maken en ze hopen dat alle kinderen op vrijdag dan een stuk fruit meekrijgen.

De leerlingenraad organiseert van 11 t/m 15 maart een PROEFweek voor een schoenloze school: kinderen op slofjes en volwassenen die op bezoek komen in blauwe zwembadhoezen.

De leerlingenraad heeft een leuk podiumfeest georganiseerd vlak voor de voorjaarsvakantie.