Leerlingenraad

De kinderen die in de leerlingenraad zitten, zijn gekozen door de kinderen uit hun klas. Ze hebben van te voren verteld waarom ze graag in de kinderraad willen en wat voor ideeën ze hebben.

Wat doe je in de leerlingraad?                      
Met juf Carlijn de plannen voor de school overleggen  , om de school beter te maken. Zo hebben we bijvoorbeeld ideeën om de school schoner te houden. En we hebben ook het idee om een kerstmarkt te houden. Net zoals vorig jaar. 

De leerlingenraad bestaat dit schooljaar uit:
Rebecca, Sharon, Eline, Salma en Fleur