Als er problemen zijn bij het opgroeien/opvoeden, worden die zoveel mogelijk thuis en met het gezin opgelost. Soms lukt dat niet, of is de situatie zo ernstig dat het beter is als de kinderen (deels of tijdelijk) ergens anders verblijven. Een vervangende gezinssituatie is dan nodig, een pleeggezin is dan een goed alternatief.
Wij, Enver pleegzorg, willen graag voor ieder kind een passend pleeg-gezin vinden. Een gezin waar het kind voldoende (aanvullende) zorg en aandacht ontvangt. Waar hij/zij zolang kan blijven als nodig is.
Momenteel hebben wij te weinig pleeggezinnen om aan alle vraag/behoefte te kunnen voldoen. Wij vragen u daarom om de bijgevoegde flyer onder de ouders van uw leerlingen, kunt verspreiden. Wellicht is het een mogelijkheid om de flyer mee te zenden met de nieuwsbrief. U helpt ons, en de kinderen die het nodig hebben, extra wanneer de Fly-er opgehangen kan worden in uw school of geplaatst kan worden op uw website.
Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft of aanvullende in-formatie wenst. U kunt daarvoor contact opnemen met http://noor van heijningen@enver.nl

Klik voor de flyer op onderstaande link

/syndeo_data/media/Poster_A4_Pleegzorg.pdf