Kindcentrum ONS Stekkie

Wij bieden: 
BSO (buitenschoolse opvang: voorschools en naschools) 
Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar 

We zijn alle werkdagen geopend van 07:00 tot 18:00.  
Onderstaand noemen we de hoofdzaken die van belang zijn bij de BSO en dagopvang. 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.stekkie.nu, mail naar info@stekkie.nu of bel naar ONS Stekkie op 06-178.123.30 

Verder hebben wij een actieve facebookpagina waarbij we enkele activiteiten, met oog voor de privacy van de kinderen, graag met u delen, zie hiervoor: www.facebook.com/kindcentrumonsstekkie 

Onze laatste inspectierapporten van de GGD kunt u vinden op: http://www.onsstreefkerk.nl/over-ons/inspectierapport/ 

BSO bij ONS Stekkie 

U kunt uw eigen pakket samenstellen naar gelang u opvang voor uw kind nodig heeft.  

Wel is het hier van belang alvorens een contract op te maken.  

 

“Je thuis voelen” bij de BSO is ons motto; je veilig voelen, plezier hebben, ontspannen en ontladen na de intensieve schooldag. Ieder kind doet dit op zijn eigen manier. Dat mag en kan bij ons! 

We stimuleren het meedoen tijdens activiteiten, uw kind blijft altijd degene die zelf bepaalt of hij wil meedoen. Alles mag binnen de grenzen van het met respect met jezelf en de ander omgaan.  

Dagopvang bij ONS Stekkie 

Hier vangen we kinderen op in de leeftijd van 0 tot 4 jaar 

We stellen korte lijnen zeer op prijs en staan open voor al uw vragen en opmerkingen.  

Vriendelijke groet van het ONS Stekkie team